Czym jest terapia Gestalt

Terapia Gestalt jest jednym z nurtów psychoterapii, który został opracowany przez trzech głównych twórców: Fritza Perlsa, Laurę Perls i Paula Goodmana w latach 40-tych i 50-tych XX wieku. Terapia Gestalt jest oparta na holistycznym podejściu do rozwoju osobistego i zdrowienia emocjonalnego.

Słowo ”gestalt” pochodzi z języka niemieckiego i może być tłumaczone jako kształt, forma lub „zorganozowana całość, któa stanowi coś więcej niż sumę częci”całości. Terapia Gestalt skupia się na badaniu i zrozumieniu organizacji i struktury człowieka jako całości. Zakłada, że człowiek jest nieodłącznym elementem środowiska, a jego doświadczenia, myśli, emocje oraz ciało są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem.

Główne założenia psychcoterapii Gestalt to:

Tutaj i teraz

Terapia Gestalt skupia się na teraźniejszości, na tym co dzieje się w chwili obecnej. Uważa się, że to, co aktualnie się dzieje, ma największe znaczenie, ponieważ to w teraźniejszości możemy zmienić nasze myśli, emocje i zachowania.

Świadomość

Terapia Gestalt zachęca do rozwijania świadomości siebie i własnych doświadczeń. Kluczowe jest zauważanie, co dzieje się wewnątrz nas oraz jak wpływamy na nasze relacje z innymi oraz z otoczeniem, a jak inni i otoczenie na nas.

Holizm

Terapia Gestalt postrzega człowieka jako całość, której części są ze sobą powiązane. Skupia się na obserwowaniu tych części oraz budowaniu siebie w procesie integracji tych części, aby osiągnąć większą harmonię i równowagę w życiu.

Kontakt

Terapia Gestalt kładzie duży nacisk na jakość naszych kontaktów z innymi ludźmi i z otaczającym nas światem. Sprawdzanie i poprawa jakości tych kontaktów jest istotnym elementem procesu terapeutycznego.

Odpowiedzialność

Terapia Gestalt zaznacza, że jesteśmy sami odpowiedzialni za własne życie, decyzje oraz wybory, które podejmujemy. Uczy zdolności do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji oraz akceptację konsekwencji tych decyzji.

Podstawowym celem Terapii Gestalt jest lepsze rozpoznanie swoich problemów i odnalezienie sposobów radzenia sobie z nimi, a to wszystko w bezpiecznej przestrzeni, w pogłębionym kontakcie Ja i Ty.

W praktyce terapia Gestalt obejmuje takie narzędzia jak eksperymenty i ćwiczenia, które pomagają w pogłębieniu świadomości siebie

Mogą to być np. symulacje ról, psychodrama, wizualizacje lub praca z ciałem. Klient zachęcany jest do eksplorowania swoich emocji, wyrażania ich w bezpieczny sposób oraz zwracania uwagi na sygnały płynące z ciała. Ważne jest również stawianie trafnych pytań, które pomagają samodzielnie odkryć nowe perspektywy i rozwiązania.

Terapia Gestalt opiera się na zaufaniu do naturalnych procesów rozwojowych człowieka i potencjału do zmiany. Psychoterapeuta nie narzuca gotowych rozwiązań, a wspiera klienta w odnajdywaniu własnych odpowiedzi i wyborów.

Jeśli chciałbyś/abyś rozpocząć swoją podróż w odkrywania siebie z moim udziałem, zapraszam do skontaktowania się ze mną. Razem możemy rozpoznać Twoje potencjały, Twoje kolory, barwy i kształty, które pozwolą Ci osiągnąć harmonię, sukces i spokój w życiu.

Ja robię swoje, a ty swoje. Nie jestem na tym świecie po to, by spełniać twoje oczekiwania, a ty nie jesteś na tym świecie, by spełniać moje. Ty to ty, a ja to ja. I jeśli przypadkiem natrafimy na siebie to wspaniale, jeśli nie, to nic nie można na to poradzić”

Fritz Perls